De Vereniging Vrienden Noordpolderzijl is officieel opgericht op 6 mei 2009 en zet zich in voor het behoud en de bevordering van de cultuur en allure van Noordpolderzijl.


Ieder lid telt!
Onze vereniging telt nu al zo'n 2500 leden en de aanmeldingen blijven binnenkomen. Wanneer u de doelstelling en de acties van onze vereniging ook ondersteunt dan kunt u zich kosteloos aanmelden als lid door dit kenbaar te maken via info@vrienden-noordpolderzijl.nl


NIEUWSBRIEF
[Klik hier] om je aan te melden voor onze nieuwsbrief per e-mail.


Volg ons op Twitter
NIEUWE DAKGOTEN VOOR HET ZIELHOES!

De stichting Zielhoes Noordpolderzijl (lees: gemeente Eemsmond) is momenteel (begin juli 2011) druk bezig met het vervangen van de dakgoten van het Zielhoes. Normaal gesproken een goede zaak, maar eens te meer wordt aangetoond dat de stichting/gemeente totaal geen oog heeft voor de karakteristieke waarde van het gebouw. De oude zinken goten zijn namelijk vervangen door lelijke brede onderhoudsarme kunststof goten.


En het kan nog erger, want ook de prachtige houten ballustrade die u op de bovenstaande foto kunt zien, wil men, naar zeggen van een van de aanwezige werklieden, vervangen door een kunsstof versie.


BENEFIETOPTREDEN IN ZIELHOES GAAT DOOR ONDANKS STORMSCHADE!

Een fikse domper. Een stevige storm heeft zondag 24 oktober, in de vroege ochtend, de tent weggeblazen en vernield. Hierdoor kunnen de activiteiten die gepland stonden voor in de tent helaas geen doorgang vinden. Het benefietoptreden in de zaal van 't Zielhoes gaat echter gewoon door!
De weersverwachtingen voor de middag zijn echter goed, zodat we toch zullen proberen om een video- en geluidsverbinding naar buiten tot stand te brengen.


Benefietoptreden en protestmanifestatie Zielhoes Noordpolderzijl, zondag 24 oktober

In de slopende juridische strijd om uitzetting uit het Zielhoes te voorkomen, worden de uitbaters geconfronteeerd met torenhoge kosten. Op initiatief van Wibo van de Linde vindt daarom op zondagmiddag 24 oktober een benefietoptreden plaats door het jazzcommbo 'Out of Nowhere'. Voor de samenstelling van dit combo verwijzen wij u graag naar de website van het Zielhoes. De toegang is gratis, maar u kunt ter plaatse op vrijwillige basis een gift doen. Ook kunt u de gehele middag door middel van de aankoop van diverse hapjes en drankjes een financiele bijdrage leveren.

Na de vele publiciteit heeft de gemeente Eemsmond welliswaar aangegeven het Projectplan Zielhoes nog eens tegen het licht te houden, maar dat biedt geen enkele garantie dat de plannen ook daadwerkelijk zullen worden aangepast. De procedure om de huidige uitbaters (inclusief inventaris) uit het pand te verwijderen, zodat deze kan worden vervangen door een expolitant die wel instemt met de huidige gemeentelijke plannen, gaat in ieder geval gewoon door.

Wij hebben er vooralsnog weinig vertrouwen in en menen dat het goed is om met zoveel mogelijk sympathisanten duidelijk te maken dat er geen behoefte is aan 'upgrading' van Noordpolderzijl. We haken daarom aan bij het benefietoptreden en roepen iedereen op deze dag naar Noordpolderzijl te komen als vorm van stil protest.

Om 12:00 uur start vanaf het gemeentehuis in Uithuizen een wandel- en fietstocht naar Noordpolderzijl waar u onthaald wordt met accordeonmuziek. Aangezien de ruimte in het Zielhoes beperkt is en daarom waarschijnlijk te klein zal zijn, zal op de plaats waar het nieuwe accomodatiegebouw moet verrijzen een tent worden opgezet. Hier zal het benefietoptreden ook op een scherm te volgen zal zijn.

PROGRAMMA 24 OKTOBER

10:00-12:00 uur Rond de Stamtoavel
12:00-14:30 uur Wandel-/fietstocht van gemeentehuis naar Noordpolderzijl
12:00-15:00 uur Accordeonist in en rond 't Zielhoes
12:00-18:00 uur Verkoop snert, gehaktballen, warme worst, broodjes garnaal, warme chocolademelk etc.
15:00-17:00 uur Benefietconcert 'Out of Nowhere'

Gelet op de verwachte drukte, is er voor de bezoekers die hun auto ver weg moeten parkeren een pendelbusje geregeld van en naar Noordpolderzijl. In-/uitstapplaats bij de boerderij halverwege de Zijlweg.

Wij hopen u in grote getale te verwelkomen!


Waarom een Vereniging Vrienden Noordpolderzijl?

Vanwege ambitieuze plannen van de gemeente Eemsmond dreigt het huidige karakter van Noordpolderzijl en het Zielhoes voor altijd verloren te gaan.

Uit diverse projectplannen, visies en schetsontwerpen blijkt dat de gemeente Eemsmond o.a. het volgende voor ogen te staat:

  • Modernisering van de haven (de jachthaven van Termunterzijl wordt als voorbeeld aangehaald);
  • Realisatie van een camping met in eerste instantie 10 staanplaatsen (tenten, tourcaravans, campers, vouwwagens, huifkarren), trekkershutten;
  • Afbraak van de voormalige visafslag en bouw van een centraal voorzieningengebouw met museale functie en voorzieningen voor campinggasten en wadlopers;
  • Herinrichting van 't Zielhoes en uitbreiding met restaurant, waarbij de oorspronkelijke karakteristieke inrichting - die het cafe tot oud bruin cafe heeft gemaakt - moet wijken voor een modernere, trendy inrichting;.

Een en ander is terug te vinden in de onderstaande documenten (in pdf-formaat):

- Projectplan Zielhoes
- Statuten Stichting Zielhoes Noordpolderzijl (vanaf 24 oktober 2008)
- Schetsontwerp Voorzieningengebouw
- Schetsontwerp met verlaagde goothoogte
- "Visie op Noordpolderzijl" door Enno Zuidema Stedebouw BV in opdracht van de provincie Groningen en de gemeente Eemsmond
- Huur- en exploitatieovereenkomst Zielhoes


De zienswijze van de Vereniging Vrienden Noordpolderzijl is vooralsnog:

  • Het behoud in het algemeen van de huidige karakteristieke situatie op Noordpolderzijl
  • Behoud en exploitatie van cafe 't Zielhoes zoals vanaf 1980 door Siert van Warners opgezet en bedoeld
  • Restauratie van de oude visafslag waarin op bescheiden schaal de realisatie van douche en toiletvoorzieningen t.b.v. de vaargasten en incidentele kampeergasten
  • Geen camping, maar toelaten dat kampeerders net als in de afgelopen tientallen jaren hun tentje vrij kunnen plaatsen waarbij gebruik wordt gemaakt van de gastvrijheid van de exploitant van 't Zielhoes (gebruik fietsen, auto, keuken voor het doen van de vaat etc.)


Kortom, wij vinden dat het op Noordpolderzijl vooral moet blijven zoals het is. Het is goed zo. Dit is de reden dat de bezoekers blijven terugkomen. Geen massatoerisme, zoals de gemeente voor ogen staat. Daarvoor zijn voldoende andere plaatsen voorhanden. De gemeente zou er beter aan doen om de beschikbare financiele middelen in te zetten voor het opknappen van de oude sluis die steeds verder in verval raakt.

Helaas is een van onze doelstellingen, behoud en restauratie van de oude visafslag niet meer mogelijk, omdat de gemeente - ondanks bezwaarschriften - inmidddels tot sloop van het gebouw is overgegaan.Ieder lid telt!

Wanneer u de doelstelling en de acties van onze vereniging ondersteunt, dan kunt u zich kosteloos aanmelden als lid door dit kenbaar te maken via info@vrienden-noordpolderzijl.nl


NIEUWS/UPDATES:

Overzicht reacties
De reacties van bezoekers van het Zielhoes, en van leden en symphatisanten van onze vereniging zijn nu in pdf-formaat te raadplegen.
Lees verder...

Benefietconcert Noordpolderzijl
Op initiatief van Wibo van de Linde vindt op zondag 24 oktober a.s. in 't Zielhoes een benefietconcert plaats ten behoeve van een bijdrage in de hoge juridische kosten voor de uitbaters.
Lees verder...

Landelijke TV aandacht voor strijd om Zielhoes

Zondag 19 september 2010 heeft KRO Brandpunt een reportage uigezonden over de strijd om het Zielhoes. Klik hier om de reportage online te bekijken. Vrijwel tegelijkertijd werd ook in Hart van Nederland aandacht besteed aan deze kwestie.

Update 4 sept. 2010
We hebben we de nationale ombudsman gevraagd een onderzoek in te stellen naar de dubieuze verwevenheid van de gemeente Eemsmond met de Stichting Zielhoes Noordpolderzijl.

Extra raadsvergadering 7 juli 2010

In reactie op onze brief van 4 juni heeft de gemeente Eemsmond een extra raadsvergadering ingelast. De vergadering kunt u hier alsnog online bekijken

Brief aan gemeenteraad dd 4 juni 2010
In een uitgebreide brief stellen we de gemeenteraad o.a. op de hoogte van een aantal dubieuze zaken en verzoeken om orde op zaken te stellen.
- Brief 4 juni 2010
- Bijlage (urenstaat advocaat)
- Bijlage (vonnis/herstelvonnis)
- Huur- en exploitatieovereenkomst

Wurgcontract legt exploitant aan banden.
Met het door de gemeente Eemsmond opgestelde huur- en exploitatieovereenkomst, wordt het voor de exploitant van 't Zielhoes onmogelijk om een goede boterham te verdienen....
Lees verder...

Gepland accommodatiegebouw wordt kolossaal!

Op 26 juni hebben we ter plaatse een model van het nieuwe accommodatie-gebouw, op ware grootte, gebouwd.
Bekijk het resultaat....


Brieven aan de raad
D.d. 15 juni en 22 juni 2009 hebben we een brief gericht aan de gemeenteraad van Eemsmond waarin we diverse onderwerpen inzake Noordpolderzijl aan de orde stellen:
* Brief 15 juni 2009(.doc)
* Bijlagen 15 juni 2009(.pdf)
* Brief 22 juni 2009(.doc)
* Bijlagen 22 juni 2009(.pdf)


'Schets Noorpolderzijl onjuist'
In de raadsvergadering van 14 mei jl. heeft burgemeester Marijke van Beek de raad voorgeschoteld dat wij een onjuist beeld schetsen over de afmetingen van het nieuw te realiseren voorzieningen-gebouw. Daar willen wij graag even op reageren...
Lees verder...


Vereniging officieel opgericht
Op 6 mei 2009 is de Vereniging Vrienden Noordpolderzijl officeel opgericht (statuten) en nog dezelfde dag hebben we schriftelijk bezwaar aangetekend tegen de verlening van een sloopvergunning tbv de sloop van de oude visafslag. Het bezwaarschrift, de bijbehorende bijlagen en nadere info m.b.t. de sloop van de visafslag kunt u hier raadplegen.

Update 28 april 2009

HET NIEUWE VOORZIENINGENGEBOUW
Bekijk het gemeentelijke schetsontwerp en onze eigen foto-montages om een indruk te krijgen hoe het gebouw er uit komt te zien en wat voor impact het zal hebben op de omgeving.
Kijk hier...


Ondersteun onze actie!
Klik op de afbeelding om de actieposter te openen (pdf-formaat), druk het af en hang het op!
Gemeente Eemsmond of Stichting Zielhoes Noordpolderzijl?
Door opvallende wijzigingen in de statuten krijgt de gemeente Eemsmond plotseling het alleenrecht binnen de stichting Zielhoes Noordpolderzijl.
Meer...